Máy Hàn Miệng Túi

Lọc tìm kiếm

Hiển thị:

Máy hàn miệng túi PFS-400

680.000 VNĐ

   Ngày nay với sự phát triển tiên tiến của khoa học và cô..

Máy hàn miệng túi PFS-300

470.000 VNĐ

    Ngày nay với sự phát triển tiên tiến của khoa học và c&ocir..

Máy hàn miệng túi PFS-200

330.000 VNĐ

   Ngày nay với sự phát triển tiên tiến của khoa học và cô..

Máy hàn miệng túi M2-500 mm

1.530.000 VNĐ

    Ngày nay với sự phát triển tiên tiến của khoa học và c&ocir..

Máy hàn miệng túi M2-400 mm

1.370.000 VNĐ

    Ngày nay với sự phát triển tiên tiến của khoa học và c&ocir..

Máy hàn miệng túi M2-300 mm

1.280.000 VNĐ

     Ngày nay với sự phát triển tiên tiến của khoa học và ..

Máy hàn miệng túi M17-300 mm

1.130.000 VNĐ

    Ngày nay với sự phát triển tiên tiến của khoa học và c..

Máy hàn miệng túi liên tục nằm ngang LD-900

4.400.000 VNĐ

    Ngày nay với sự phát triển tiên tiến của khoa học và c&ocir..

Máy hàn miệng túi liên tục nằm ngang FR-900

3.700.000 VNĐ

    Ngày nay với sự phát triển tiên tiến của khoa học và c&ocir..

Máy hàn miệng túi liên tục có indate SFR-980

7.800.000 VNĐ

     Ngày nay với sự phát triển tiên tiến của khoa học và ..

Máy ép túi nylon M10-200mm

840.000 VNĐ

    Ngày nay với sự phát triển tiên tiến của khoa học và c&ocir..

Máy hàn miệng túi liên tục dạng đứng LD-900

5.900.000 VNĐ

Ngày nay với sự phát triển tiên tiến của khoa học và công nghệ, c&..

Máy hàn miệng tui PFS 250

400.000 VNĐ

    Ngày nay với sự phát triển tiên tiến của khoa học và c&ocir..

Máy hàn miệng túi m5-300 chân thấp

1.540.000 VNĐ

➢ Máy hàn miệng túi M5-300 chân thấp Hãng sản xuất : T&a..

Máy hàn miệng túi m5-300

1.590.000 VNĐ

➢ Máy hàn miệng túi M5-300 Hãng sản xuất : Tân Thanh M&..

Máy hàn miệng túi M11-300 mm

920.000 VNĐ

    Ngày nay với sự phát triển tiên tiến của khoa học và c&ocir..

Máy hàn miệng túi liên tục nằm ngang SF-150

5.300.000 VNĐ

    Ngày nay với sự phát triển tiên tiến của khoa học và c&ocir..

Máy hàn miệng túi liên tục có in date FRM 980

6.900.000 VNĐ

    Ngày nay với sự phát triển tiên tiến của khoa học và c&ocir..

Máy hàn miệng túi dạng đứng M4-300

3.250.000 VNĐ

    Ngày nay với sự phát triển tiên tiến của khoa học và c&ocir..

Máy hàn miệng túi M2-800

4.300.000 VNĐ

    Ngày nay với sự phát triển tiên tiến của khoa học và c&ocir..

Máy ép đạp chân M6 -400mm

2.950.000 VNĐ

    Ngày nay với sự phát triển tiên tiến của khoa học và c&ocir..

Máy ép đạp chân M12 -300mm

3.350.000 VNĐ

    Ngày nay với sự phát triển tiên tiến của khoa học và c&ocir..

Máy ép liên tục M9( hút thổi chân không)

14.100.000 VNĐ

     Ngày nay với sự phát triển tiên tiến của khoa học và ..

Máy ép liên tục M9 chỉnh tốc độ

11.500.000 VNĐ

    Ngày nay với sự phát triển tiên tiến của khoa học và c&ocir..

Máy ép dẻo loại 4 tấc M5-400

1.880.000 VNĐ

    Ngày nay với sự phát triển tiên tiến của khoa học và c&ocir..

Hiển thị từ 1 đến 25 của 26 (2 Trang)