0
Chỉ tìm trong Đầu phun áp lực oshima

Giá

 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (3)
 • (6)
 • (4)

Thuơng hiệu

 • (13)

Tình trạng

 • (13)
 • (13)

Xuất xứ

 • (13)
 • (13)

Thời gian bảo hành

 • (13)
 • (13)

Đầu phun áp lực oshima

Sắp xếp theo

➢ Thiết bị đầu xịt OS35S được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

4.370.000đ

➢ Thiết bị đầu xịt OS35 được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

3.480.000đ

➢ Thiết bị đầu xịt OS35A được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

3.480.000đ

➢ Thiết bị đầu xịt OS35A-S được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

4.970.000 đ

4.370.000đ

-12%

➢ Thiết bị đầu xịt OS45 được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

5.330.000 đ

4.330.000đ

-19%

➢ Thiết bị đầu xịt OS45A được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

5.230.000 đ

4.330.000đ

-17%

➢ Thiết bị đầu xịt OS45A/45AS  được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

6.380.000 đ

5.380.000đ

-16%

➢ Thiết bị đầu xịt 66/66A 1HP được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

1.970.000 đ

1.470.000đ

-25%

➢ Thiết bị đầu xịt 29/29AS 1HP được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

3.329.000đ

➢ Thiết bị đầu xịt 39S/39AS 1HP được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

5.200.000 đ

4.200.000đ

-19%

➢ Thiết bị đầu xịt OS30/30A 1HP được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

3.400.000 đ

2.600.000đ

-24%

➢ Thiết bị đầu xịt OS26/26A 1HP được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

1.970.000đ

➢ Thiết bị đầu xịt Oshima áp lực cao được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

1.970.000 đ

1.470.000đ

-25%

Danh mục sản phẩm