0
Chỉ tìm trong Đầu phun áp lực pilo

Giá

 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (1)
 • (5)
 • (0)

Thuơng hiệu

 • (1)
 • (5)

Tình trạng

 • (6)
 • (6)

Xuất xứ

 • (6)
 • (6)

Thời gian bảo hành

 • (6)
 • (1)
 • (5)

Đầu phun áp lực pilo

Sắp xếp theo

➢ Thiết bị đầu bơm PL-36 (2 Hp)  được sản xuất bởi hãng Pilo là thương hiệu chất lượng hàng đầu đến từ Trung Quốc là loại thiết bị thông dụng có nhiều chức năng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.920.000 đ

2.020.000đ

-31%

Đầu bơm FST-39 (2HP) là thương hiệu chất lượng hàng đầu đến từ Trung Quốc là loại thiết bị thông dụng có nhiều chức năng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.300.000 đ

2.000.000đ

-13%

➢ Thiết bị đầu bơm PL-22 (1 Hp)  được sản xuất bởi hãng Pilo là thương hiệu chất lượng hàng đầu đến từ Trung Quốc là loại thiết bị thông dụng có nhiều chức năng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.320.000 đ

1.720.000đ

-26%

➢ Thiết bị đầu bơm PL-22D (1 Hp)  được sản xuất bởi hãng Pilo là thương hiệu chất lượng hàng đầu đến từ Trung Quốc là loại thiết bị thông dụng có nhiều chức năng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.320.000 đ

1.830.000đ

-21%

➢ Thiết bị đầu bơm PL-26 (1 Hp)  được sản xuất bởi hãng Pilo là thương hiệu chất lượng hàng đầu đến từ Trung Quốc là loại thiết bị thông dụng có nhiều chức năng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

1.730.000đ

➢ Thiết bị đầu bơm PL-30 (1 Hp)  được sản xuất bởi hãng Pilo là thương hiệu chất lượng hàng đầu đến từ Trung Quốc là loại thiết bị thông dụng có nhiều chức năng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.900.000 đ

2.000.000đ

-31%

Danh mục sản phẩm