0
Chỉ tìm trong Đầu phun áp lực

Giá

 • (7)
 • (0)
 • (0)
 • (13)
 • (37)
 • (8)

Thuơng hiệu

 • (7)
 • (6)
 • (3)
 • (4)
 • (5)
 • (4)
 • (1)
 • (5)
 • (8)
 • (13)
 • (5)
 • (2)
 • (2)

Tình trạng

 • (65)
 • (65)

Xuất xứ

 • (65)
 • (49)
 • (7)
 • (9)

Thời gian bảo hành

 • (65)
 • (15)
 • (50)

Đầu phun áp lực

Sắp xếp theo

➢ Thiết bị đầu bơm pít tông sứ ATC-22 (1 Hp) được sản xuất bởi hãng ATC với công nghệ Nhật Bản là thiết bị đầu bơm cao cấp được nhiều khách hàng tin dùng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

3.250.000 đ

3.100.000đ

-5%

➢ Thiết bị đầu bơm pít tông sứ ATC-26 (1 Hp) được sản xuất bởi hãng ATC với công nghệ Nhật Bản là thiết bị đầu bơm cao cấp được nhiều khách hàng tin dùng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

3.200.000 đ

3.100.000đ

-3%

➢ Thiết bị đầu bơm pít tông sứ ATC-30 (2 Hp) được sản xuất bởi hãng ATC với công nghệ Nhật Bản là thiết bị đầu bơm cao cấp được nhiều khách hàng tin dùng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

4.360.000 đ

3.700.000đ

-15%

➢ Thiết bị đầu bơm pít tông sứ ATC-36 (2Hp) được sản xuất bởi hãng ATC với công nghệ Nhật Bản là thiết bị đầu bơm cao cấp được nhiều khách hàng tin dùng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

4.420.000 đ

3.700.000đ

-16%

➢ Thiết bị đầu bơm pít tông sứ ATC-80 (5Hp) được sản xuất bởi hãng ATC với công nghệ Nhật Bản là thiết bị đầu bơm cao cấp được nhiều khách hàng tin dùng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

9.500.000đ

➢ Thiết bị đầu bơm pít tông sứ ATC-180 (10 Hp) được sản xuất bởi hãng ATC với công nghệ Nhật Bản là thiết bị đầu bơm cao cấp được nhiều khách hàng tin dùng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

10.900.000đ

➢ Thiết bị đầu xịt CH80 được sản xuất tại Trung Quốc với giá thành rẽ phù hợp với nhiều người dùng. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

4.200.000 đ

3.400.000đ

-19%

➢ Thiết bị đầu xịt CH120 được sản xuất tại Trung Quốc với giá thành rẽ phù hợp với nhiều người dùng. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

6.180.000 đ

5.180.000đ

-16%

➢ Thiết bị đầu bơm D-29 (1 Hp) được sản xuất bởi hãng Dolphin thiết bị có giá thành rẻ mà đem lại hiệu quả công việc cao sẽ đem lại làm cho khách sự hài lòng lòng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

1.690.000đ

➢ Thiết bị đầu bơm D-29A (1 Hp) được sản xuất bởi hãng Dolphin thiết bị có giá thành rẻ mà đem lại hiệu quả công việc cao sẽ đem lại làm cho khách sự hài lòng lòng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.320.000 đ

1.720.000đ

-26%

➢ Thiết bị đầu bơm D-322 (1 Hp) được sản xuất bởi hãng Dolphin thiết bị có giá thành rẻ mà đem lại hiệu quả công việc cao sẽ đem lại làm cho khách sự hài lòng lòng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.300.000 đ

1.700.000đ

-26%

➢ Thiết bị đầu bơm D-326 (1 Hp) được sản xuất bởi hãng Dolphin thiết bị có giá thành rẻ mà đem lại hiệu quả công việc cao sẽ đem lại làm cho khách sự hài lòng lòng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

1.720.000đ

➢ Thiết bị đầu xịt Gragon 1HP được sản xuất bởi hãng Dragon Nhật Bản tại Đài Loan với giá thành sản phẩm rẻ đem lại hiệu quả làm việc cao đang là sản phẩm được tiêu thụ số 1 Việt Nam – Hiện sản phẩm này đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.320.000 đ

1.820.000đ

-22%

➢ Thiết bị đầu xịt Gragon 1HP tự động được sản xuất bởi hãng Dragon Nhật Bản tại Đài Loan với giá thành sản phẩm rẻ đem lại hiệu quả làm việc cao đang là sản phẩm được tiêu thụ số 1 Việt Nam – Hiện sản phẩm này đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.420.000 đ

1.820.000đ

-25%

➢ Thiết bị đầu xịt Gragon 2HP được sản xuất bởi hãng Dragon Nhật Bản tại Đài Loan với giá thành sản phẩm rẻ đem lại hiệu quả làm việc cao đang là sản phẩm được tiêu thụ số 1 Việt Nam – Hiện sản phẩm này đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.070.000đ

➢ Thiết bị đầu xịt Gragon 2HP tự động được sản xuất bởi hãng Dragon Nhật Bản tại Đài Loan với giá thành sản phẩm rẻ đem lại hiệu quả làm việc cao đang là sản phẩm được tiêu thụ số 1 Việt Nam – Hiện sản phẩm này đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.970.000 đ

2.070.000đ

-30%

➢ Thiết bị đầu xịt Gragon CH200G, GA1HP tự động được sản xuất bởi hãng Dragon Nhật Bản tại Đài Loan với giá thành sản phẩm rẻ đem lại hiệu quả làm việc cao đang là sản phẩm được tiêu thụ số 1 Việt Nam – Hiện sản phẩm này đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.330.000 đ

1.830.000đ

-21%

➢ Thiết bị đầu bơm FA-29 (1 Hp) được sản xuất bởi hãng FA dựa theo công nghệ Đài Loan. Máy có nhiều màu sắc ,giá thành sản phẩm rẻ mà đem lại hiệu quả công việc cao sẽ đem lại làm cho khách sự hài lòng lòng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.300.000 đ

1.900.000đ

-17%

➢ Thiết bị đầu bơm FA-29A (1 Hp) được sản xuất bởi hãng FA dựa theo công nghệ Đài Loan. Máy có nhiều màu sắc ,giá thành sản phẩm rẻ mà đem lại hiệu quả công việc cao sẽ đem lại làm cho khách sự hài lòng lòng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.430.000 đ

1.930.000đ

-21%

➢ Thiết bị đầu bơm FA-39 (2 Hp) được sản xuất bởi hãng FA dựa theo công nghệ Đài Loan. Máy có nhiều màu sắc ,giá thành sản phẩm rẻ mà đem lại hiệu quả công việc cao sẽ đem lại làm cho khách sự hài lòng lòng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.980.000 đ

2.280.000đ

-23%

➢ Thiết bị đầu bơm FA-39A (2 Hp) được sản xuất bởi hãng FA dựa theo công nghệ Đài Loan. Máy có nhiều màu sắc ,giá thành sản phẩm rẻ mà đem lại hiệu quả công việc cao sẽ đem lại làm cho khách sự hài lòng lòng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.920.000 đ

2.320.000đ

-21%

➢ Thiết bị đầu bơm AK-536 (2 Hp)  được sản xuất bởi hãng KaKa là thương hiệu chất lượng hàng đầu đến từ Trung Quốc là loại thiết bị thông dụng có nhiều chức năng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.470.000 đ

1.970.000đ

-20%

➢ Thiết bị đầu bơm AK-530 (2 Hp)  được sản xuất bởi hãng KaKa là thương hiệu chất lượng hàng đầu đến từ Trung Quốc là loại thiết bị thông dụng có nhiều chức năng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.350.000 đ

1.950.000đ

-17%

➢ Thiết bị đầu bơm AK-326 (1 Hp)  được sản xuất bởi hãng KaKa là thương hiệu chất lượng hàng đầu đến từ Trung Quốc là loại thiết bị thông dụng có nhiều chức năng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

1.950.000 đ

1.450.000đ

-26%

➢ Thiết bị đầu bơm AK-322D (1 Hp)  được sản xuất bởi hãng KaKa là thương hiệu chất lượng hàng đầu đến từ Trung Quốc là loại thiết bị thông dụng có nhiều chức năng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.340.000 đ

1.740.000đ

-26%

➢ Thiết bị đầu bơm AK-322 (1 Hp)  được sản xuất bởi hãng KaKa là thương hiệu chất lượng hàng đầu đến từ Trung Quốc là loại thiết bị thông dụng có nhiều chức năng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.740.000 đ

1.640.000đ

-40%

➢ Thiết bị đầu bơm MK-120 được sản xuất bởi hãng Motokawa là thương hiệu liên doanh Nhật Bản.Thiết bị có giá thành rẻ mà đem lại hiệu quả công việc cao sẽ đem lại làm cho khách sự hài lòng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

5.650.000 đ

4.800.000đ

-15%

➢ Thiết bị đầu bơm MK-80 được sản xuất bởi hãng Motokawa là thương hiệu liên doanh Nhật Bản.Thiết bị có giá thành rẻ mà đem lại hiệu quả công việc cao sẽ đem lại làm cho khách sự hài lòng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

4.100.000 đ

3.750.000đ

-9%

➢ Thiết bị đầu bơm MK-70 được sản xuất bởi hãng Motokawa là thương hiệu liên doanh Nhật Bản.Thiết bị có giá thành rẻ mà đem lại hiệu quả công việc cao sẽ đem lại làm cho khách sự hài lòng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

3.800.000 đ

3.300.000đ

-13%

➢ Thiết bị đầu bơm MK-39A (2 Hp) được sản xuất bởi hãng Motokawa là thương hiệu liên doanh Nhật Bản.Thiết bị có giá thành rẻ mà đem lại hiệu quả công việc cao sẽ đem lại làm cho khách sự hài lòng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

1.850.000đ

➢ Thiết bị đầu bơm MK-39 (2 Hp) được sản xuất bởi hãng Motokawa là thương hiệu liên doanh Nhật Bản.Thiết bị có giá thành rẻ mà đem lại hiệu quả công việc cao sẽ đem lại làm cho khách sự hài lòng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.330.000 đ

1.830.000đ

-21%

➢ Thiết bị đầu bơm MK-29A (1 Hp) được sản xuất bởi hãng Motokawa là thương hiệu liên doanh Nhật Bản.Thiết bị có giá thành rẻ mà đem lại hiệu quả công việc cao sẽ đem lại làm cho khách sự hài lòng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

1.700.000 đ

1.600.000đ

-6%

➢ Thiết bị đầu bơm MK-29 (1 Hp) được sản xuất bởi hãng Motokawa là thương hiệu liên doanh Nhật Bản.Thiết bị có giá thành rẻ mà đem lại hiệu quả công việc cao sẽ đem lại làm cho khách sự hài lòng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.300.000 đ

1.600.000đ

-30%

➢ Thiết bị đầu xịt OS35S được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

4.370.000đ

➢ Thiết bị đầu xịt OS35 được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

3.480.000đ

➢ Thiết bị đầu xịt OS35A được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

3.480.000đ

➢ Thiết bị đầu xịt OS35A-S được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

4.970.000 đ

4.370.000đ

-12%

➢ Thiết bị đầu xịt OS45 được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

5.330.000 đ

4.330.000đ

-19%

➢ Thiết bị đầu xịt OS45A được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

5.230.000 đ

4.330.000đ

-17%

➢ Thiết bị đầu xịt OS45A/45AS  được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

6.380.000 đ

5.380.000đ

-16%

➢ Thiết bị đầu xịt 66/66A 1HP được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

1.970.000 đ

1.470.000đ

-25%

➢ Thiết bị đầu xịt 29/29AS 1HP được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

3.329.000đ

➢ Thiết bị đầu xịt 39S/39AS 1HP được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

5.200.000 đ

4.200.000đ

-19%

➢ Thiết bị đầu xịt OS30/30A 1HP được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

3.400.000 đ

2.600.000đ

-24%

➢ Thiết bị đầu xịt OS26/26A 1HP được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

1.970.000đ

➢ Thiết bị đầu xịt Oshima áp lực cao được sản xuất bỡi hãng Oshima Nhật Bản tại Trung Quốc là 1 thiết bị chất lượng mang thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

1.970.000 đ

1.470.000đ

-25%

➢ Thiết bị đầu bơm PL-36 (2 Hp)  được sản xuất bởi hãng Pilo là thương hiệu chất lượng hàng đầu đến từ Trung Quốc là loại thiết bị thông dụng có nhiều chức năng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.920.000 đ

2.020.000đ

-31%

Đầu bơm FST-39 (2HP) là thương hiệu chất lượng hàng đầu đến từ Trung Quốc là loại thiết bị thông dụng có nhiều chức năng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.300.000 đ

2.000.000đ

-13%

➢ Thiết bị đầu bơm PL-22 (1 Hp)  được sản xuất bởi hãng Pilo là thương hiệu chất lượng hàng đầu đến từ Trung Quốc là loại thiết bị thông dụng có nhiều chức năng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.320.000 đ

1.720.000đ

-26%

➢ Thiết bị đầu bơm PL-22D (1 Hp)  được sản xuất bởi hãng Pilo là thương hiệu chất lượng hàng đầu đến từ Trung Quốc là loại thiết bị thông dụng có nhiều chức năng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.320.000 đ

1.830.000đ

-21%

➢ Thiết bị đầu bơm PL-26 (1 Hp)  được sản xuất bởi hãng Pilo là thương hiệu chất lượng hàng đầu đến từ Trung Quốc là loại thiết bị thông dụng có nhiều chức năng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

1.730.000đ

➢ Thiết bị đầu bơm PL-30 (1 Hp)  được sản xuất bởi hãng Pilo là thương hiệu chất lượng hàng đầu đến từ Trung Quốc là loại thiết bị thông dụng có nhiều chức năng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.900.000 đ

2.000.000đ

-31%

➢ Thiết bị đầu xịt Pona 88 1HP được sản xuất tại Trung Quốc với giá thành rẽ phù hợp với nhiều người dùng. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

2.310.000 đ

1.810.000đ

-22%

➢ Thiết bị đầu xịt Pona 88 1HP được sản xuất tại Trung Quốc với giá thành rẽ phù hợp với nhiều người dùng. Hiện đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

1.920.000 đ

1.520.000đ

-21%

➢ Thiết bị đầu xịt Yanaka 29 1HP được sản xuất bởi hãng Yanaka Đài Loan tại Trung Quốc với giá thành sản phẩm rẻ đem lại hiệu quả làm việc cao đang là sản phẩm được tiêu thụ số 1 Việt Nam – Hiện sản phẩm này đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

1.950.000 đ

1.450.000đ

-26%

➢ Thiết bị đầu xịt Yanaka 29A 1HP được sản xuất bởi hãng Yanaka Đài Loan tại Trung Quốc với giá thành sản phẩm rẻ đem lại hiệu quả làm việc cao đang là sản phẩm được tiêu thụ số 1 Việt Nam – Hiện sản phẩm này đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc

1.950.000 đ

1.450.000đ

-26%

Bài viết liên quan

Một số máy phun áp lực cao bạn nên biết đến Một số máy phun áp lực cao bạn nên biết đến

Với những công việc đòi hỏi vệ sinh nhiều không còn khó khăn như trước bây...

Máy phun áp lực mini thiết bị hữu dụng cho moi gia đình Máy phun áp lực mini thiết bị hữu dụng cho moi gia đình

Máy phun áp lực mini đã không còn xa lạ gì đối với mỗi hộ gia đình nữa, nó...