0

Thương hiệu

Sản phẩm hiệu Bosch

Máy công nghiệp

18.200.000 đ

17.200.000đ

-5%

22.700.000 đ

21.700.000đ

-4%

17.000.000 đ

16.000.000đ

-6%

13.600.000 đ

12.600.000đ

-7%

5.800.000 đ

5.400.000đ

-7%

6.800.000 đ

6.200.000đ

-9%

4.700.000 đ

4.100.000đ

-13%

Máy điện cơ

3.250.000 đ

2.950.000đ

-9%

Thiết bị đo

7.300.000 đ

7.000.000đ

-4%

9.100.000 đ

8.100.000đ

-11%

4.350.000 đ

4.350.000đ

3.570.000 đ

2.570.000đ

-28%

5.800.000 đ

5.200.000đ

-10%